Investor Relations

ปฏิทินนักลงทุน

วันที่ ลักษณะกิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม
26 เม.ย. 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ห้องบุษราคัม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
07 ก.พ. 2561 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ห้องบุษราคัม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
25 เม.ย. 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ห้องบุษราคัม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
26 เม.ย. 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ห้องบุษราคัม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
22 เม.ย. 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ห้องซากุระ ชั้นแอล โรงแรมจัสมิน ซิตี้ เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110