Investor Relations

กราฟราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น สกุลเงิน ราคาล่าสุด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง
ROJNA THB 5.80 1,161,800 - -%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 5.75 / 298,100 วันก่อนหน้า 5.80 ช่วงราคาระหว่างวัน 5.70 - 5.90
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 5.80 / 145,200 ราคาเปิด 5.90 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 4.22 - 6.35
ปรับปรุงเมื่อ: 29 พฤษภาคม 2560 16:39

 

Chart Type