Investor Relations

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์


ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
ที่อยู่ : เลขที่ 2034/115 ชั้น 26 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0 2716 1750-7
โทรสาร : 0 2716 1758-9
อีเมล์ : rojana@rojana.com